CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. - Wabtec

Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 1. 1. 2022 došlo k zániku společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s. V důsledku tohoto sloučení došlo k zániku společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. a veškeré její jmění, včetně jejích práv a povinností, pohledávek a závazků z obchodních a smluvních vztahů, přešlo ze zákona na společnost FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., jakožto univerzálního právního nástupce zanikající společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. Nástupnická společnost převzala v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní aktivity společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. a bude v nich nadále pokračovat. Na nástupnickou společnost rovněž přešli všichni zaměstnanci společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., plnění smluv uzavřených touto společností není nikterak narušeno a plynule pokračuje ve sjednaných termínech a za smluvených podmínek.

Společnost CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. je dlouholetým zavedeným českým výrobcem a dodavatelem uhlíkových kartáčů a dalších výrobků z grafitu. Firemní zkušenosti a kompetence se opírají o více než 40ti-letou praxi našich odborníků v problematice jak uhlíkových kartáčů, tak elektrických strojů točivých, danou naším dřívějším úzkým propojením s firmou Škoda.

Dnes je firma CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. členem nadnárodní skupiny E-Carbona působíme jako její zastoupení pro trhy střední a východní Evropy.