Certyfikaty

Od roku 2006  nasza spółka posiada certyfikat według ISO 9001:2001.

Posiadamy certyfikaty potwierdzające rekomendacje techniczne na dostawy ČD a.s., ZSSK Slovensko a.s. i ZSSK Cargo Slovakia a.s.