Pojazdy szynowe

Dla pojazdów szynowych (lokomotywy, tramwaje, pojazdy metra) produkujemy i dostarczamy szczotki węglowe do silników trakcyjnych, generatorów, uziemiaczy i silników pomocniczych. Nasza firma oferuje również szeroki asortyment nakładek węglowych do pantografów lokomotyw elektrycznych i tramwajów oraz systemy uziemiajšce, które produkowane sš przez siostrzane spółki z grupy E-Carbon. Naszym klientom œwiadczymy usługi serwisowe i wsparcie techniczne w każdym zakresie.

Szczotki węglowe

Szczotki węglowe dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy produkujemy z wysokiej jakoœci materiałów elektro- i metalografitowych firm SGL Carbon (Ringdorff Bonn), Niemcy i E-Carbon America LLC (St. Mary´s), USA.

Nakładki węglowe pantografów

Nakładki węglowe pantografów produkowane sš przez siostrzanš spółkę PanTrac GmbH, Berlin, Niemcy. Jej specjalnoœciš sš samonoœne œlizgi do odbieraków pršdu zasilajšcych pocišgi i tramwaje. Do jednych z wiodšcych rozwišzań wykorzystywanych w nakładkach produkcji PanTrac GmbH należy zastosowanie systemu ADD (Automatic dropping device) w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Nakładki wykorzystujšce tę technologię stanowiš szczytowe osišgnięcie doceniane przez przedsiębiorstwa kolejowe na całym œwiecie. Naszym klientom oferujemy szeroki wybór materiałów: od czystego węgla po kilka wariantów materiałów nasycanych metalem.

Systemy uziemiajšce

Systemy uziemiajšce sš opracowywane i produkowane przez spółkę matkę Gerken SA, Petit-Rechain, Belgia. Podstawš oferty sš osiowe systemy uziemiajšce wykorzystywane w nowoczesnych pojazdach szynowych wykonane ze specjalnie w tym celu opracowanych materiałów węglowych.