Pompy

Nasza firma jest wyłącznym importerem produktów Molten Metal Equipment Innovations, Inc.w Europie Środkowej i Wschodniej. MMEI jest światowym liderem w zakresie produkcji i rozwoju pomp stosowanych w procesie przetwarzania odpadów aluminiowych, jednostek rafinacyjnych i systemów zanurzania lekkiego złomu. 

Nasz asortyment
 

Pompy cyrkulacyjne

 • Szybkie i efektywne wprowadzanie metalu w obieg w całym piecu 
 • Znaczne przyspieszenie topienia z jednoczesną redukcją zużycia energii 
 • Eliminacja ryzyka uszkodzenia pieca gorącym metalem - elimanacja tzw. "hot spots" i ograniczenie różnicy temperatur w piecu
 • Szybkie mieszanie, topienie i homogenizacja topionego metalu 
 • Dostępne w trzech wielkościach

Pompy transferowe

 • Szybszy transfer ciekłego metalu, zwiększona wydajność
 • Przyspieszenie procesu topienia
 • Odpowiednie do pompowania metalu na duże wysokości
 • Zmniejszenie strat ciepła podczas transferu ciekłego metalu
 • Dostępne z silnikiem elektrycznym lub pneumatycznym

Pompy z wtryskiem gazu

 • Efektywne wstrzykiwanie gazu 
 • Odgazowywanie oraz demagnetyzacja ciekłego metalu
 • Udoskonalony proces cyrkulacji z równoczesnym wstrzykiwaniem gazu, które podnosi jakość ciekłego metalu  
 • Zwiększenie wydajności pieca

ScrapEater

 • Specjalnie zaprojektowany system służący do szybkiego i efektywnego zanurzania złomu 
 • Znacznie przyspiesza proces topienia i podnosi wydajność pieca 
 • Przyspiesza i zwiększa poziom odzysku 
 • Redukuje powstawanie żużlu

Obrotowe jednostki rafinacyjne

 • W pełni zautomatyzowany system do rafinacji metalu 
 • Możliwość skonfigurowania systemu zgodnie z wymaganiami klienta
 • Unikalny system wału i wirnika QUAD-Zilla udoskonalający obróbkę metalu 
 • Możliwość montażu w już działającym systemie 

Pompa transferowa SPEED DEMON

 • Służy do szybkiego opróżniania pieców, kadzi, tygli itp.
 • Prędkość przepływu do 135 kg/s
 • Przeznaczona do transferu cynku i aluminium