Průmysl

Našimi produkty dodávanými pro použití v průmyslových podnicích jsou zejména elektrické kluzné kontakty - uhlíkové kartáče, sběrací segmenty, lamely vývěv a výrobky z uhlíku pro mechanické aplikace jako jsou např. grafitové díly pro zpracování hliníku (rotory, hřídele, grafitové kroužky) a dále pak grafit pro EDM.

Uhlíkové kartáče pro průmyslové aplikace

Vyrábíme podle zákaznické specifikace pro:

  • komutátorové stejnosměrné i střídavé motory a dynama
  • veškeré synchronní stroje (turbogenerátory, vodní generátory, kompenzátory, synchronní motory)
  • kroužkové asynchronní motory

Používanými materiály jsou nejčastěji elektrografity, kovografity, ale i přírodní grafity německého výrobce SGL Carbon Group (Ringsdorff Bonn). Součástí servisu je nejen analýza provozu zařízení, návrh vhodného materiálu, ale i vyhodnocení jeho chování po nasazení a případná následná optimalizace.

Grafitové díly pro zpracování hliníku

Jsou produktem naší mateřské společnosti Gerken SA a naše společnost k nim zajišťuje prodejní a technický servis. Jedná se jak o standardizované díly pro sériová zařízení, tak i o díly vyráběné na míru. Největší předností jsou vlastní, pro tuto aplikaci speciálně vyvinuté, vysoce odolné materiály s nadstandardní životností v tomto specifickém prostředí.

Grafit pro EDM

Dodáváme grafit pro elektroerozivní obrábění od renomovaných výrobců. Grafit jsme schopni dodat jak v blocích, tak nařezaný dle požadavků zákazníka.